Приятелите на Киреза Стирянов

 Поезия
млади български автори

млади рускоезични автори
поезия от Палестина
д-р Абдулрахман Акра
___________________

Електронна библиотека
на Борислав Манолов
__________________________________

Великая Отечественная
песните на Сергей Шишков
___________________________

Дмитрий Пинский
Лаборатория "ЛЕОНАРДО"  
за проблемни и надарени деца,гр.Афула,ИЗРАЕЛ
Електронна библиотека
Поезия
Още сайтове на Пинский:
http://www.proza.ru:8004/author.html?pinskid

http://www.stihi.ru:/author.html?dpinsky

http://zhurnal.lib.ru/p/pinskij_dmitrij_tomasowich/

 http://www.solnyshko.ee/sol/021/k_006.html

Алексей Баташев
Артист,историк,музикален обществен деятел,водещ на "Джаз плюс джаз"
Писател

Харун Яхя

Исторически преглед на религиите и тяхното единство

 

  КЪМ SAMIN